Půjčovna her na PlayStation 4, Xbox One a další konzole

NECHCEŠ HRY KUPOVAT? PŮJČÍME!

Vyber si na kterékoliv naší kamenné prodejně bazarovou hru, která tě láká, a půjč si ji na dobu, jaká ti vyhovuje. To je dobrá nabídka, nemyslíš?

Vše o půjčovném:

  • Co si můžeš půjčit? Co si můžeš půjčit? Skoro všechny bazarové hry jrc.cz/prodejny.
  • Na jak dlouho se dá hra půjčit? Na 3, 7 nebo 14 dní.
  • Co mě to bude stát? Při zapůjčení hry se platí půjčovné dle platného ceníku a kauce ve výši ceny hry, kterou dostaneš zpět, jakmile hru vrátíš.
  • Kde potom hru vrátím? Půjčenou hru je nutné vrátit na stejné prodejně, na které byla zapůjčená.

Podmínky půjčovny


1.1. V rámci služby půjčovny her je možné si půjčit (najmout) pouze bazarové hry (předmět nájmu), které jsou aktuálně dostupné na dané prodejně. Doba nájmu a cena za tuto službu se řídí aktuálním ceníkem, který je možné získat na prodejnách a webu JRC Czech a.s..

1.2. Při nájmu hry se zákazník musí prokázat platným průkazem totožnosti: občanským průkazem nebo pasem. Identifikační údaje z občanského průkazu či pasu budou posléze zaznamenány na zákaznické kartě.

1.3. Při nájmu hry zákazník zaplatí nájemné dle aktuálního ceníku. Dále zákazník složí vratnou kauci ve výši prodejní ceny hry platné v okamžiku vzniku nájmu, kterou dostane zpět při vrácení předmětu nájmu. Kauce je určena k placení jakéhokoliv závazku klienta (nájemce) vůči JRC Czech a.s. (pronajímatel) z uzavřené nájemní smlouvy a k placení jakéhokoliv závazku nájemce vůči pronajímateli z nájemní smlouvy, kauce může být započtena proti úhradě nájemného, náhradě případného poškození, zničení, ztrátě či odcizení předmětu nájmu, úhradě poplatků z prodlení a jakýchkoliv dalších závazků nájemce vůči pronajímateli.

1.4. Předmět nájmu je možné vrátit pouze na prodejně, kde byla uzavřena nájemní smlouva. Předmět nájmu musí být při vrácení ve stavu, v jakém byl pronajat, v prodejním stavu, mít obal, disk a případný další obsah, který byl součástí předmětu nájmu. V případě poškrábaného či jinak poškozeného média bude naúčtována pokuta ve výši 50,- Kč za jeho opravu. V případě že zákazník vrátí předmět nájmu, zejména pak nosič (médium) s vadou způsobující jeho další nepoužitelnost anebo v neprodejném anebo neopravitelném stavu, započítává se celá kauce oproti ceně předmětu nájmu, resp. celá kauce propadá ve prospěch pronajímatele a předmět nájmu se stává majetkem zákazníka.

1.5. Pokud nájemce nestihne předmět nájmu vrátit ve sjednané době, bude mu naúčtována smluvní pokuta 50,- Kč za každý den započatý den prodlení s vrácením předmětu nájmu. Výše smluvní pokuty je omezena výší složené kauce. V případě, že smluvní pokuta dosáhne výši kauce, nájem se ruší, kauce propadá ve prospěch pronajímatele a hra se stává majetkem zákazníka.

1.6. Nájemné ani kauce nejsou úročeny, nájemce nemá nárok na úroky z kauce.