JRC Klub Podmínky


JRC Klub


Pravidla JRC klubu

1. Členem se může stát každý zákazník starší 15 let (osoby mladší 15 let musí mít souhlas od zákonného zástupce).

2. Každému novému členovi bude vystavena klubová karta, kterou může ihned využít při nákupech v kamenných pobočkách.

3. Z každého nákupu se na klubovou kartu načítají JRC koruny, které lze využít jako slevu na další nákupy. Z hodnoty nákupu vracíme 2%, přičemž JRC koruny se zaokrouhlují na celá čísla směrem dolů.

4. Slevu lze uplatnit na kamenné pobočce pouhým předložením klubové karty při nákupu. Při uplatnění JRC korun formou slevy platí poměr 1 JRC koruna = 1 Kč. Sleva při placení JRC korunami může být maximálně ve výši 80% hodnoty nákupu. Je-li na zboží nějaká další sleva, může být sleva formou JRC korun uplatněna z celkové ceny po odečtení slevy.

5. Nákupy, při kterých je klubová karta použita, jsou zaznamenávány a JRC koruny, které lze použít na další nákupy jsou pravidelně přičítány k celkovému zůstatku na účtu klubové karty.

6. Přípis bodů z nákupu na prodejně neprobíhá z technických důvodů okamžitě, ale ve lhůtě do 24 hodin od vystavení účtenky.

7. JRC koruny, které nejsou využity do jednoho roku od jejich získání automaticky po roce expirují.

8. Při nákupu na webu běží ochranná lhůta 14 dnů – zákazníkovy body čekají na přípis. Pokud do 14 dnů nevznikne vratka, storno atd. JRC koruny se připisují. 9. V případě dotazů kontaktujte JRC klub na e-mailu podpora@jrc.cz

Podmínky JRC klubu

Na klubovou kartu není právní nárok. Klubovou kartu obdrží každý zákazník, který nevlastní kartu, nakoupí v kamenném obchodě JRC Czech a.s. a požádá o její zřízení. Karta může být vystavena i bez této žádosti. Připsané JRC koruny nelze uplatnit na první nákup.

Převzetím Klubové karty zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. a se zasíláním obchodních sdìlení v souladu se zákonem 480/2004 Sb. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu poskytnutých osobních údajů a tyto mohou být užity také pro obchodní a marketingové účely. Poskytnuté osobní údaje nebudou předány ani jinak zpřístupněny třetím stranám, s výjimkou zákonných důvodů. O poskytnutých osobních údajích je zpracovatel povinen zachovávat mlčenlivost.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv zpracovateli odvolán, a to písemně na e-mailové adrese eshop@jrc.cz nebo v sídle společnosti JRC Czech a.s., Naskové 1100/3, Praha 5, 150 00. Odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň nutně vyvolává zánik členství v JRC klubu. Klubová karta opravňuje k nákupu zboží, které není ze slev vyloučeno (viz. níže), s přiznanou slevou. Cena po slevě se počítá z cen platných pro kamenné pobočky.

Slevy nelze kombinovat s jinými věrnostními programy. Společnost JRC Czech a.s. si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky kdykoliv, a to i bez předchozího oznámení.