V případě, kdy zákazník zvolí jako dobravu osobní odběr na Zásilkovně a zvolená výdejna bude uzavřena, pošleme objednávku na nejbližší možnou výdejnu Zásilkovny.

To nejdůležitější

Doprava

Zboží je dodáváno zpravidla do 24 hodin od expedice (viz. indikace dostupnosti u zboží). Je nutné vyplnit telefonní číslo, kurýr Vás bude kontaktovat o doručení. PPL doručuje ve všední dny mezi 8 – 16. hodinou – je proto nutné zabezpečit převzetí v místě doručení. Změny je možné činit po domluvě s kurýrem nebo na zákaznické lince PPL 840 775 775 nebo České pošty 840 111 244

Zásilkovna: V případě, kdy zákazník zvolí jako dopravu osobní odběr na Zásilkovně a zvolená výdejna bude uzavřena, pošleme objednávku na nejbližší možnou výdejnu Zásilkovny.


POZOR! Při převzetí zásilky od přepravce doporučujeme vždy zkontrolovat neporušenost obalu a pokud to situace umožňuje, tak i objednané zboží. Mechanicky poškozené zásilky nepřebírej a v případě potíží nás neprodleně kontaktuj na email podpora@jrc.cz.

Osobní odběr na prodejnězdarma PPL49 Kč
Česká pošta - Balík do ruky49 Kč Česká pošta - Balík na poštu49 Kč
Zásilkovna 49 Kč
Platba
Platební kartouzdarma Platba 24zdarma
Online platbazdarma Dobírka35 Kč
Magnus - pro členy klubu Magnuszdarma Platba na prodejně49 Kč
Twisto - odložená splatnostzdarma

Při platbě zboží bankovním převodem ze zahraničního účtu, nese veškeré poplatky spojené s transakcí kupující!

Odstoupení od smlouvy

Zakoupené zboží nám můžeš vrátit pokud využiješ práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od nákupu. Stačí vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy a zboží nám zaslat na naši adresu nebo je případně donést na některou z našich prodejen.

Více informací nalezneš v obchodních podmínkách v oddíle "Odstoupení od kupní smlouvy".

Kdy nelze zboží vrátit?

 • U počítačových i konzolových her v případě, kdy byl porušen jeho původní obal.
 • Pokud bylo zakoupeno v digitální podobě s výslovným souhlasem kupujícího (viz vymezení pojmu Digitální distribuce)
Reklamace

Máš problém se zbožím, které jsi u nás zakoupil? Navštiv naši nejbližší prodejnu nebo kontaktuj zákaznickou podporu a my ti pomůžeme problém vyřešit.

Více informací nalezneš v obchodních podmínkách v oddíle "Odpovědnost za vady a reklamace zboží"

Zákaznická linka

Pokud jsi nenalezl požadovanou odpověď na tvou otázku, můžeš nás kontaktovat v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:30 hodin.

Jak nás můžeš kontaktovat?
e-mail: podpora@jrc.cz

Všeobecné obchodní podmínky společnosti JRC Czech, a.s.

 1. Vymezení pojmů
 2. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Uživatelský účet
 5. Dodací a platební podmínky
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
 7. Servis disku – všeobecné podmínky
 8. Bazar - výkup použitých her
 9. Půjčovna her
 10. Věrnostní program
 11. Odpovědnost za vady a reklamace zboží
 12. Mimosoudní řešení sporů
 13. Zpracování a nakládání s osobními údaji
 14. Zákaznická linka, kontakty
 15. Závěrečná ustanovení

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „občanský zákoník“) vydává společnost JRC Czech a.s. tyto všeobecné obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jak jsou specifikováni níže, a které upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v oblasti prodeje zboží na internetovém obchodě www.jrc.cz (dále též jen „e-shop“) (dále též jen „obchodní podmínky“); nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je také Reklamační řád, který je na adrese https://www.jrc.cz/reklamace/t-179/.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je obchodní společnost JRC Czech a.s., IČO: 27 07 87 95, se sídlem Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 8552.

Kupující je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.jrc.cz (e-shopu).

Spotřebitel je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jedná-li kupující při objednávání/nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Uzavřením kupní smlouvy se rozumí odeslání objednávky kupujícím a potvrzení objednávky prodávajícím.

Bazarové zboží představuje použité zboží, které již bylo dříve užíváno třetí osobou.

Předobjednávka Slouží výhradně jako předběžná rezervace takového zboží, které prodávající v budoucnu pravděpodobně naskladní, ale jehož zejména datum dodání a/nebo cena a/nebo přesné specifikace nejsou doposud prodávajícímu známy. U předobjednávek si prodávající vyhrazuje právo měnit cenu, datum dodání, vlastnosti a další skutečnosti prodávajícímu v době předobjednávky nedostupné či neznámé, a to až do doby, kdy toto zboží prodávající naskladní a určí k dalšímu prodeji. O změně ceny, resp. dalších v době předobjednávky neznámých skutečnostech, bude prodávající kupujícího náležitě informovat e-mailem nebo telefonicky a kupující může na základě této nové informace předobjednávku zrušit.

Digitální distribuce, Digital Download nebo digitální zboží označuje takové zboží, které je distribuováno pouze elektronicky (zejména e-mailem, odkazem ke stažení atd.) a nezakládá nárok na dodání fyzických nosičů. Po úhradě digitálního zboží je kupujícímu zpravidla na jím uvedený e-mail odeslán digitální produkt, který může zahrnovat:

 • i. aktivační klíč pro aktivaci produktu v systému třetí strany.
 • ii. odkaz pro jednorázové stažení souborů a následnou instalaci produktu.
Doručení digitálního produktu kupujícímu na zadaný e-mail zakládá domněnku rozbalení zboží, kdy je porušen původní obal dle ustanovení § 1837 písmeno h) Občanského zákoníku.

 

2.1.Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi před uzavřením kupní smlouvy náležitě seznámil, stejně jako s Reklamačním řádem, Dodacími a platebními podmínkami, a Pravidly pro ochranu osobních údajů. Kupující dále potvrzuje, že v obchodních podmínkách všem ustanovením porozuměl a neshledal žádné nejasnosti. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění obchodních podmínek; kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupující vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním obchodním podmínek odesláním objednávky a/nebo předobjednávky.

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3.1. V souladu s §1820 odst. 1) občanského zákoníku poskytuje prodávající kupujícímu – spotřebiteli tyto informace před uzavřením kupní smlouvy:

 • a. prodávající neúčtuje kupujícímu žádné dodatečné náklady na prostředky komunikace na dálku, které se liší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 • b. kupující si při volbě platební metody volí, zda za zboží zaplatí před dodáním zboží, nebo při jeho převzetí; to neplatí u digitálního zboží, kde je možná jen platba předem. Prodávající u běžného zboží nepožaduje úhradu zálohy, a pokud ano, kupující o tom bude vyrozuměn před uzavřením kupní smlouvy;
 • c. v internetovém obchodě www.jrc.cz se neuzavírají smlouvy na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění.
 • d. při nákupu zboží přes internetový obchod www.jrc.cz (neplatí pro běžný nákup na prodejnách) má kupující možnost odstoupit od smlouvy:
  • i. do doby, než bylo prodávajícím kupujícímu plněno; v tom případě prodávající vrátí všechny prostředky, které kupující v rámci kupní smlouvy již poskytnul.
  • ii. do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího e-mailem eshop@jrc.cz nebo písemně na adresu JRC Czech a.s., Naskové 1100/3, Praha 5, 150 00. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující je povinen prokázat, nejlépe doložením kopie kupního dokladu (faktury, účtenky, dodacího listu) zakoupení věci, v případě, že kupující takový doklad nemá, musí vznik kupní smlouvy prokázat jiným dostatečně věrohodným způsobem (např. výpisem z účtu či platební karty). Zásilka by měla dále obsahovat písemné odstoupení od smlouvy; prodávající doporučuje využít k tomu formulář pro odstoupení od smlouvy.
 • e. kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
  • i. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • ii. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • iii. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
  • iv. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;
  • v. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • vi. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • vii. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu (tj. i počítačové (PC) hry či konzolové hry), pokud porušil jejich původní obal;
  • viii. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  • ix. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  • x. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

4.2. Pokud je kupujícím podnikatel a kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, je kupní smlouva uzavřena okamžikem doručení výslovného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho objednávkou či započetím plnění této objednávky.

4.3. Uzavřením kupní smlouvy vzniká závazek prodávajícího dodat objednané zboží kupujícímu a závazek kupujícího zboží převzít a uhradit prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Tímto na sebe kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4. Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně daně z přidané hodnoty (DPH) i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Kupující nemá nárok na náhradu škody či jinou kompenzaci.

4.6. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

4.7. Vlastnosti zboží, cena a dostupnost zboží jsou zpravidla uvedeny přímo u zboží. Pokud některá informace chybí nebo je nejasná, informuje se kupující na webové stránce www.jrc.cz/kontakty. Neuvedené informace o zboží nelze předpokládat.

4.8. V případě zájmu o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, kupující odešle objednávku prostřednictvím formuláře e-shopu www.jrc.cz nebo e-mailem na adresu podpora@jrc.cz. Kupní smlouva se spotřebitelem je uzavřena doručením potvrzení o vytvoření objednávky od prodávajícího na email kupujícího.

4.9. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři či objednávkovém e-mailu jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi. V případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

4.10. Prodávající je oprávněn před potvrzením objednávky, a tedy uzavřením kupní smlouvy, požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

4.11. Způsob dodání a platby si volí kupující v rámci své objednávky a tyto jsou kupujícímu k dispozici před uzavřením kupní smlouvy. Způsoby plateb a dodací podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.jrc.cz/jak-nakupovat/t-157/.

4.12. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, řídí se těmito všeobecnými podmínkami a českým právním řádem.

4.13. Objednávat přes e-shop prodávajícího je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1. Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu (webové stránce) může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

5.2. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

5.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Orientační dostupnost zboží je uvedena v detailu daného zboží. Dodací lhůta činí u zboží skladem zpravidla 24 hodin (v pracovních dnech) od expedice zboží, o které bude kupující v den expedice vyrozuměn prodávajícím odesláním e-mailu obsahujícího číslo balíku (zásilky) na e-mail kupujícího.

6.2. V případě dotazu na konkrétní dostupnost zboží se kupující může obrátit na prodávajícího na kontakt uvedený na webové stránce www.jrc.cz/kontakty/t-154.

6.3. Prodávající dodává zboží pouze v rámci České republiky.

6.4. Kupující je při objednávce povinen vyplnit (uvést) své telefonní číslo, doručovatel – kurýr bude kupujícího kontaktovat o konkrétním termínu doručení; kupující je povinen zabezpečit převzetí v místě doručení. Změny podmínek doručení (místa nebo času) je možné činit po domluvě s kurýrem nebo na zákaznické lince příslušné doručovací společnosti, vždy dle podmínek doručovací společnosti.

6.5. Objednané zboží je možné vyzvednout osobně v sídle prodávajícího, a to na adrese JRC Czech a.s., Naskové 3, Praha 5, 150 00 nebo na jím zvolené prodejně prodávajícího, jejichž aktuální seznam je uveden na webové stránce prodávajícího www.jrc.cz/prodejny. Zboží je připraveno po dobu 2 pracovních dnů od oznámení o připravení objednávky; o připravenosti objednaného zboží je kupující vyrozuměn e-mailem, telefonicky nebo SMS zprávou.

6.6. Doprava a platba: Způsob dodání a platby si volí kupující v rámci své objednávky a tyto jsou kupujícímu k dispozici před uzavřením kupní smlouvy. Způsoby platby a dodací podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.jrc.cz/jak-nakupovat/t-157/.

6.7. Při platbě zboží bankovním převodem ze zahraničního účtu nebo jiným způsobem, s nímž jsou spojeny zvláštní poplatky, nese veškeré poplatky či náklady spojené s transakcí kupující.

6.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6.9. Využitím platební metody „Twisto“ zprostředkované Prodávajícím a poskytované společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Kupující bere na vědomí a souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ https://www.twisto.cz/podminky/, a dále bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju, a Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto.

6.10. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením jeho kupní ceny prodávajícímu a jeho převzetím.

6.12. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu kupujícího (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávajíc či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění prodávajícího vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, dle kterého vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného.

6.13. V případě, kdy zákazník zvolí jako dopravu osobní odběr na Zásilkovně a zvolená výdejna bude uzavřena, pošleme objednávku na nejbližší možnou výdejnu Zásilkovny.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 písm. e. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.

7.2. Kupující má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím nákupu v e-shopu odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. V případě uzavření kupní smlouvy běží 14denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží běží 14denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

7.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení informovat prodávajícího, u něhož bylo zboží objednáno, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem); kupující je při odstoupení povinen prokázat, nejlépe doložením kopie kupního dokladu (faktury, účtenky, dodacího listu) zakoupení věci, v případě, že kupující takový doklad nemá, musí vznik kupní smlouvy prokázat jiným dostatečně věrohodným způsobem (např. výpisem z účtu či platební karty). Kupující může též použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nacházející se na těchto webových stránkách; použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy však není pro spotřebitele povinné.

7.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, postačuje, aby odstoupení od smlouvy bylo prodávajícímu odesláno před uplynutím příslušné lhůty.

7.5. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Prodávající vrací spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží anebo poté co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

7.6. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží obdržené na základě kupní smlouvy zpět prodávajícímu anebo mu je v téže lhůtě předat. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale (pokud možno včetně originálního obalu), musí být čisté a kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

7.7. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající upozorňuje kupujícího, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši všech přímých nákladů.

7.8. Zboží a odstoupení od smlouvy nebude akceptováno, pokud bude prodávajícímu zasláno na dobírku, bude-li nekompletní a tím anebo jakkoliv jinak nezpůsobilé k dalšímu prodeji. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

7.9. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.10. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.11. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

7.12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo tak závažné změny, které znemožnily plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě anebo v ceně, která byla v kupní smlouvě sjednána.

7.13. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu veškerá peněžitá plnění, která dosud v rámci kupní smlouvy realizoval.

7.14. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v množství či ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem oznámení takové skutečnosti a za účelem informování o dalším postupu. Kupující nemá nárok na náhradu škody či jinou kompenzaci. Odstoupení od smlouvy u zboží Digitální distribuce 7.15. Kupující má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že kupujícímu nebylo ještě dodáno plnění v podobě doručení aktivačního klíče nebo odkazu e-mailem. Tímto není dotčeno právo kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného odkazu nebo aktivačního klíče. Při reklamaci se postupuje analogicky jako u reklamace fyzického zboží.

8. SERVIS DISKU

8.1. Servis disku je služba zaručující uvedení zakoupeného zboží zpátky do funkčního stavu, pokud dojde k jejímu poškození na straně kupujícího (např. poškrábáním disku) nebo vrácení peněz v případech, kdy to není možné.

8.2. Aby bylo možné službu využít, musí být zakoupena na stejném dokladu jako zboží, na které se má vztahovat. Jednu zakoupenou službu lze uplatnit pouze na jednu konkrétní položku z dokladu. Službu lze využít pouze na hry na fyzických nosičích na platformy určené prodávajícím. Nelze ji jakkoli uplatnit na zboží z digitální distribuce a na zapůjčené zboží.

8.3. Službu lze zakoupit pouze na prodejnách. U objednávek z internetového obchodu lze tuto službu využít pouze v případě platby na prodejně.


8.4. Službu lze uplatnit na všechny druhy poškození, které vznikly běžným používáním. Službu lze uplatnit jedním ze tří následujících způsobů:

 • i. Opravou disku v případech, kde to je možné.
 • ii. Výměnou za nový nebo bazarový kus, pokud není možná oprava disku. V případě výměny za nový kus neproběhne jeho výměna okamžitě, ale bude provedena do 14 dní dnů od uplatnění služby.
 • iii. Vrácením peněz za zboží (nikoliv za službu) v případě, že varianta i. ani ii. není možná.

8.5. O tom, která z uvedených možností bude použita, rozhoduje vždy v první řadě prodávající. Službu lze uplatnit opakovaně po dobu jednoho roku v případě variant i. a ii. V případě, že bude služba uplatněna variantou iii., ji není možné opakovaně využít. Při uplatnění služby musí být disk jasně identifikovatelný, a musí být zřejmé, že se jedná o disk, ke kterému byla služba zakoupená.

8.6. Při podezření na zneužití služby zákazníkem, například při pokusu o uplatnění na disky jiné než zakoupené v souladu s podmínkami služby, si prodávající vyhrazuje právo plnění služby v takovém případě odmítnout.

 

9. BAZAR – VÝKUP POUŽITÝCH HER

9.1. JRC Czech a.s. vykupuje použité hry platforem dle svého výběru.

9.2. Vykupované hry musí být v prodejném stavu, musí mít obal, disk, a musí být v kompletní anglické, české, případně anglicko-české lokalizaci. V případě poškrábaného či jinak poškozeného média může být od výkupní ceny odečteno 50,- Kč za jeho opravu. JRC Czech a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout výkup hry bez uvedení či specifikace důvodu.

9.3. Při výkupu je nutné se prokázat platným průkazem totožnosti: občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Za osoby mladší 15 let smí jednat pouze jejich zákonný zástupce. Identifikační údaje smluvních stran budou zaznamenány v kupní smlouvě uzavírané vždy při každém výkupu mezi prodávajícím použité hry a JRC Czech a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti JRC Czech a.s. pro koupi použitého zboží, kterými se výkup řídí, jsou k nahlédnutí zde jrc.cz/produkty/2020/bazar/vykupni_smlouva.pdf

9.4. Výkupní ceny podléhají změnám. Informace o výkupních cenách, akcích a možných výkupech protiúčtem je možné získat na prodejnách a webových stránkách u JRC Czech a.s.

 

10. PŮJČOVNA HER

10.1. JRC Czech a.s. provozuje službu půjčovna. Informace o této službě jsou uvedeny na internetových stránkách www.jrc.cz/pujcovna.

11. VĚRNOSTNÍ PROGRAM

11.1. Obchodní společnost JRC Czech a.s. nabízí svým zákazníkům věrnostní program, jehož podmínky jsou k dispozici na internetové stránce www.jrc.cz/vernost.

11.2. Věrnostní program nabízí zákazníkům zejména možnost využívat nabízených výhod a slev formou uplatnění slevových kódů nebo nákup zboží za zvýhodněné ceny.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

12.2. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a příslušnými právními předpisy ČR. Reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

12.3. V případě dárkového šeku si prodávající vyhrazuje jeho odmítnutí v případě, že se jedná o dárkový šek získaný trestnou činností.

Reklamační řád naleznete na adrese https://www.jrc.cz/reklamace/t-179/.

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1. Spotřebitel má ze zákona č. 378/2015 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Návrh na zahájení řízení může spotřebitel podat prostřednictvím webového formuláře na stránce adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr .

14. ZPRACOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

14.1. Informace o ochraně a zpracování osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách www.jrc.cz/gdpr.

15. ZÁKAZNICKÁ LINKA, KONTAKT

15.1. Pokud jste nenalezli požadovanou odpověď na Vaši otázku, můžete nás kontaktovat v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:30 hodin.

15.2. Jak nás můžete kontaktovat?
E-mail: podpora@jrc.cz
Aktuální kontakty dostupné na: www.jrc.cz/kontakty/t-154/

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

16.2. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu (viz výše). Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodávající kupujícímu vždy nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

16.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 30. 7. 2018. a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek prodávajícího včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na www.jrc.cz.