ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA
Jak nejlépe chránit zařízení před všemi nenadálými
situacemi? Rozšířenou zárukou.

Jaká poškození kryje rozšířená záruka?

Mechanická poškození, která
zabraňují funkčnosti
a používání zařízení.

Proč si vybrat rozšířenou záruku?

  • Možnost sjednání záruky až na 2 roky
  • Kombinovatelná s prodlouženou zárukou
  • Zařízení můžeš ochránit až 2 roky
  • Lze koupit i na splátky
Nejčastější dotazy
Jaká poškození záruka nekryje?
Záruka nekryje běžná opotřebení jako jsou oděrky, poškrábání či jiná poškození, která nebrání samotné funkčnosti zařízení. Záruka nakryje krádež zařízeni.
Je možné záruku dokoupit později?
Ne, rozšířenou záruku je možné zakoupit pouze společně se zbožím.
Kolik záruka stojí?
Konkrétní cena záruky je vždy uvedená u každého produktu zvlášť. Po vložení produktu do košíku, uvidíš záruky i přímo u něj.
Je možné platit záruky měsíčně?
Ano. Pro úhradu jednotlivých plateb obdržíš elektronický platební kalendář, kde jsou uvedeny všechny parametry plateb, a to i včetně doporučených parametrů pro zadání trvalého příkazu. Navíc po každé úhradě platby je e-mailem zasláno potvrzení o úhradě, tj. o platnosti záruky na další kalendářní měsíc. Celkovou cenu záruky je možné kdykoli celou splatit zasláním zbývající částky.
Co se stane, pokud pozdě zaplatím platbu?
Záruka zanikne ke dni, který předchází dni splatnosti neuhrazené platby. Celá částka za platbu provedenou po splatnosti bude vrácena zákazníkovi bankovním převodem jako přeplatek na již zaniklou záruku. O veškerých takových změnách je zákazník řádně a včas informován emailem.
Lze průběžně měnit délku trvání záruky?
Období délky trvání záruky změnit nelze, proto doporučujeme při sjednání raději zvolit záruku s delší dobou platnosti.
Lze kombinovat Rozšířenou a Prodlouženou záruku?
Ano, záruky je možné u vybraných produktů kombinovat. Kombinace typů, délek a formy úhrady je zcela libovolná a záleží jen na aktuální nabídce záruk u konkrétního produktu a vaší volbě.
Jak nárokovat škodu a co je k tomu potřeba?
Škodu lze oznámit buď osobně na některé z našich prodejen nebo zaslat zboží poštou či přepravní službou s popisem závady a vzniku události na centrálu společnosti. Škodu je potřeba nahlásit do 5ti dnů od události. V případě záruky hrazené v měsíčních platbách je nutné při uplatnění škody splatit všechny budoucí platby uvedené v platebním kalendáři. Po nahlášení události zákazník obdrží emailem výzvu k úhradě zbylých plateb.
Kompletní podmínky Rozšířené záruky ZDE.